ამბობენ რომ, დღის პირველი საათი განსაზღვრავს,როგორ ჩაივლის მისი დანარჩენი ნაწილი. მე შევამჩნიე, რომ ჩემ ცხოვრებას ეს აბსოლუტურად შეესაბამება. თუ  ზარმაცი ან გაფანტული ვიყავი გაღვიძებიდან დღის პირველი საათი, მაშინ მთელ დღეს ზარმად და უყურადღებოდ ვატარებდი. 
ვრცლად